Nolosha Cusub

Nolosha Cusub

Gabayo Xamdinaq ah

1. Asagaa Ammaan Mudan

2. Ciise Waa Imanayaa

3. Dad Masiixi Ayaan Nahay

4. Haddaan Ciise Daahirin

5. Maamuus Baad Mudnaatay

5. U Daliilshe Kitaabka